E-Mail:
info@securitycompass.se
Phone:
+46 (0)70-588 14 94
Address:
Bivägen 4, 29436 Sölvesborg

Arbetsplatsens skydd

Mindre butiksstölder under 2013

2014/01/29 : Niklas Sundin

Den preliminära statistiken från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för 2013 rådet släpptes i mitten av januari. Där hittas en del intressanta tendenser. Tittar vi på statistiken för anmälda stölder och snatterier i butiker, varuhus och kommersiella utst ...

Rekommendera Security Compass

Följ Security Compass påSecurity Compass on LinkedIn
Follow SecCompass on Twitter

Uppdateringar på Security Compass

130715 "Säkerhetsbutiken" startar
120705 Uppdaterad text på sidan "Referensföretag"
120705 Uppdaterad text på sidan "Om företaget"
120529 Uppdaterad text på sidan "Arbetsplatsens skydd"
120403 Underhåll av hemsidan
120220 Uppdaterad programvara
120220 Uppdaterad bild på sidan "Om företaget"

Personella tjänster

Med personella tjänster menas tjänster som involverar personer. Exempel på detta är polis och väktare för att bara nämna några. I dag ligger ett större ansvar hos den enskilde företagaren att skydda sig. Polisens och räddningstjänstens resurser är ofta inte tillräckliga för att uppnå ett tillfredsställande skydd. Därför får bevakningsbolagen en allt större roll i samhället. Då det går ett larm är det väktarens uppgift att rycka ut och kontrollera vad som orsakat larmet. Visar det sig att larmet är skarpt ansvarar väktaren för att rätt personer och organisationer informeras. Vilka dessa personer och organisationer är bestäms i förväg mellan bevakningsföretaget och uppdragsgivaren. På allt fler platser är förfarande idag likadant även om det är brandlarm som går.

PolisPolis

Om ett brott begås så är det alltid polisen ni ska ringa i första hand. Vid pågående brott ring alltid 112. Anmälan i efterhand kan med fördel göras via polisens anmälningscentral, 114 14. Det går idag även bra att göra anmälningar via polisens hemsida (www.polisen.se) där man för övrigt hittar mycket bra information om polisens arbete. En rekommendation är att ni har en god kontakt med er lokala polis. Med lite framförhållning är polisen ofta intresserad av att komma ut till er arbetsplats för att informera  och diskutera olika frågor.

 

VäktareVakt

En väktare kan ha många olika roller. Det gemensamma för dem är att de har utbildning i såväl brand frågor som juridiska frågor. Detta för att kunna möta de olika situationer de kan ställas inför. En väktares befogenheter är de samma som för “vanliga” medborgare. Den stora skilnaden är att väktare har ett så kallat tjänstemanna skydd. Det innebär att om de blir utsatta för våld eller hot blir straffet för gärningsmannen hårdare. Här under följer några exempel på vad en väktare kan få för uppdrag.

  • Ronderande väktare har till uppgift att patrullera vissa områden, byggnader och platser, en så kallad rondering. Syftet med ronderingen skiftar från plats till plats. Några exempel kan vara att låsa grindar och dörrar, förebygga bränder och förebygga inbrott.
  • Åtgärdsväktare/Utryckningsväktare kallas de som rycker på larm. På plats så åtgärdar de orsaken till larmet och ansvarar för att rätt åtgärder vidtas. Dessa åtgärder kan vara att ringa in polis, räddningstjänst eller laga ett fönster.
  • Stationärväktare är stationerade på en plats, till exempel i en reception.
  • Värdetransportör kräver i regel en extra vidareutbildning. En värdetransportör har till uppgift att transportera (oftast) kontanter, till och ifrån uppräkningscentraler.

Ordningsvakt

Ordningsvakter har större befogenheter än väktare och har tilldelats vissa polisbefogenheter. Dessa befogenheter är så kallad ordningshållning inom ett visst område som till exempel ett nöjesställe eller galleria. En ordningsvakt har rätt att avvisa eller omhänderta berusade och störande personer. Om det finns misstanke om brott så är ordningsvakten skyldig att ingripa.

Skyddsvakt

Även skyddsvakten har, precis som ordningsvakten, större befogenhet än väktaren. Skyddsvaktens uppgift är att vakta samhällsviktiga funktioner och anläggningar. Exempel på dessa kan vara kraft verk och flygplatser.

<<< Tillbaks till Arbetsplatsens skydd