E-Mail:
info@securitycompass.se
Phone:
+46 (0)70-588 14 94
Address:
Bivägen 4, 29436 Sölvesborg

Våra tjänster

Mindre butiksstölder under 2013

2014/01/29 : Niklas Sundin

Den preliminära statistiken från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för 2013 rådet släpptes i mitten av januari. Där hittas en del intressanta tendenser. Tittar vi på statistiken för anmälda stölder och snatterier i butiker, varuhus och kommersiella utst ...

Rekommendera Security Compass

Följ Security Compass påSecurity Compass on LinkedIn
Follow SecCompass on Twitter

Uppdateringar på Security Compass

130715 "Säkerhetsbutiken" startar
120705 Uppdaterad text på sidan "Referensföretag"
120705 Uppdaterad text på sidan "Om företaget"
120529 Uppdaterad text på sidan "Arbetsplatsens skydd"
120403 Underhåll av hemsidan
120220 Uppdaterad programvara
120220 Uppdaterad bild på sidan "Om företaget"

Säkerhetsrevisioner

Säkerhetsrevisioner syftar till att ge svar på om verksamheten följer de ställda krav och mål som finns. Dels är detta viktigt för att få svar på om verksamheten håller en önskad säkerhetsnivå och att krav från försäkringsbolag med flera uppfylls. Men man får inte glömma att det finns lagar som ställer krav på att företag och organisationer ska jobba systematiskt med sin arbetsmiljö och sitt säkerhetsarbete. Liknande krav finns även i samband med olika certifiering (ISO, miljö med mera). En viktig bit i att jobba systematiskt är att följa upp, skapa kontinuitet och det är här arbetet med olika revisioner kommer in. Att låta en revisor se över ekonomin ser många som en självklarhet, lika självklart borde det vara att se över sin säkerhet.

Vad är fördelen med att anlita extern personal för revisionsarbetet? Som utomstående är det lättare att se saker mer objektivt utan att bli hemma blind. Som extern säkerhetsrevisor finns inga vinst intressen i att varken hitta mycket eller lite brister, var på rapporten blir mer trovärdig.

Förutom att rapporten från revisionen är ett viktigt verktyg för er att fånga upp de brister som finns och åtgärda dessa innan olyckan kommer på besök, kan rapporten även användas i er marknadsföring. Att kunna marknadsföra att er verksamhet frekvent kontrolleras av externa säkerhetsexperter, skapar en bild av att ni är en säkerhetsmedveten och trygg verksamhet.

Security Compass har lång erfarenhet av att arbeta med säkerhetsrevisioner och kan därför erbjuda er en effektiv revision som är anpassad efter er verksamhet.

Vill ni veta mer om säkerhetsrevisioner är ni välkomna att kontakta Security Compass

<<< Tillbaks till Våra tjänster