E-Mail:
info@securitycompass.se
Phone:
+46 (0)70-588 14 94
Address:
Bivägen 4, 29436 Sölvesborg

Arbetsplatsens skydd

Mindre butiksstölder under 2013

2014/01/29 : Niklas Sundin

Den preliminära statistiken från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för 2013 rådet släpptes i mitten av januari. Där hittas en del intressanta tendenser. Tittar vi på statistiken för anmälda stölder och snatterier i butiker, varuhus och kommersiella utst ...

Rekommendera Security Compass

Följ Security Compass påSecurity Compass on LinkedIn
Follow SecCompass on Twitter

Uppdateringar på Security Compass

130715 "Säkerhetsbutiken" startar
120705 Uppdaterad text på sidan "Referensföretag"
120705 Uppdaterad text på sidan "Om företaget"
120529 Uppdaterad text på sidan "Arbetsplatsens skydd"
120403 Underhåll av hemsidan
120220 Uppdaterad programvara
120220 Uppdaterad bild på sidan "Om företaget"

Arbetsplatsens skydd

Att skydda en arbetsplats är en komplex uppgift. Vi kommer här att begränsa oss till den fysiska arbetsplatsen, övriga aspekter går att läsa om i andra delar av Säkerhetsmanualen. Säkerheten av arbetsplatsen kan delas in i olika delar. Vi börjar med att titta på närmiljön, där efter kommer fysiskt skydd, tekniskt skydd samt personella tjänster som beskrivs på varsin undersida. Det man ofta glömmer är att hela skyddet hänger ihop. Det går alltså inte att planera rutiner för sig, larm för sig och det fysiska skyddet för sig. De olika aspekterna måste anpassas efter varandra. Anars riskerar man att bara bygga upp en falsk trygghet som totalt rasar samman en dag. Detta ger ofta allvarligare konsekvenser än att vara oskyddad och medveten om det.

Routine activity theoryRoutine Activity Theory

Routine activity theory togs fram av Marcus Felson och Lawrence E. Cohen 1979. Översatt till svenska heter teorin Rutinaktivetetsteorin. Enligt Rutinaktivetetsteorin är det tre faktorer som måste uppfyllas för att ett brott ska kunna begås. Först måste det finnas en vara eller tillgång som är attraktiv. Där efter en gärningsman som är tillräckligt motiverad för att begå brottet och till slut hur är tillgången/varan skyddad (avsaknad av skydd). Denna teori är en bra utgångspunkt när man plannerar sitt skydd. Enligt Rutinaktivetetsteorin eller Routine activity theory förebyggs ett brott genom att en av faktorerna tas bort eller reduseras.

Närmiljön

För att skapa en trygg arbetsplats bör man börja med att se över hur det ser ut på och runt arbetsplatsen (rutiner tas inte upp här). Hur är närmiljön upplyst, finns det platser där eventuell förövare kan gömma sig osv. Likaså bör man se över vad som finns i den omedelbara närheten som kan fungera som hjälpmedel för en eventuell inbrottstjuv. Om möjligt bör detta plockas bort eller låsas in/fast. Detta kan vara stegar, ställningar, stenar, plankor etc. Genom att ha en upplyst och välstädad gård och fassad så minskar risken för så väl skadegörelser och inbrott som för rån och hot. För att minska risken för inbrott ytterliggare är det viktigt att inte låta stöldbegärlig utrustning stå framme. Man brukar säga att det är tillfället som gör tjuven och det stämmer allt för väl. Ger er verksamhet sken av att vara rörig och utan säkerhetsmedvetenhet, ökar riskerna för på hälsningar. Buset väljer oftast de mål som de tror är lättast att lyckas med och där risken för upptäckt är minst.

Är ni intresserade av vad mer ni kan göra för att minska riskerna är ni välkomna att kontakta oss. Security Compass finns här för att guida er rätt i säkerhetsvärlden.

<<< Tillbaks till Säkerhetsmanualen