E-Mail:
info@securitycompass.se
Phone:
+46 (0)70-588 14 94
Address:
Bivägen 4, 29436 Sölvesborg

Arbetsplatsens skydd

Mindre butiksstölder under 2013

2014/01/29 : Niklas Sundin

Den preliminära statistiken från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för 2013 rådet släpptes i mitten av januari. Där hittas en del intressanta tendenser. Tittar vi på statistiken för anmälda stölder och snatterier i butiker, varuhus och kommersiella utst ...

Rekommendera Security Compass

Följ Security Compass påSecurity Compass on LinkedIn
Follow SecCompass on Twitter

Uppdateringar på Security Compass

130715 "Säkerhetsbutiken" startar
120705 Uppdaterad text på sidan "Referensföretag"
120705 Uppdaterad text på sidan "Om företaget"
120529 Uppdaterad text på sidan "Arbetsplatsens skydd"
120403 Underhåll av hemsidan
120220 Uppdaterad programvara
120220 Uppdaterad bild på sidan "Om företaget"

Tekniskt skydd

Med tekniskt skydd så menas det skydd som har en elektrisk/teleteknisk konstruktion. Detta innefattar bland annat larm av olika slag, passersystem, kamerasystem för att bara nämna några exempel. För att den som planerar det tekniska skyddet ska kunna optimera skyddseffekten måste personen vara insatt i det fysiska skyddets konstruktion och de lokala rutinerna. De tekniska skyddslösningarna är aldrig ett tillräckligt skydd i sig utan endast ett komplement till det fysiska skyddet och platsens rutiner. I dag finns så pass bra teknik så att man i nästan alla fall kan anpassa tekniken efter människan och inte tvärt om. Att hitta bra och avancerad teknik är oftast inga problem. Det svåra ligger i att hitta rätt teknik för rätt situation, utifrån behov, pris och företagskultur.

Larmsystem

Larmets primära uppgift är att uppmärksamma omgivningen på att något är fel. Genom att påkalla uppmärksamhet begränsas den tid som till exempel en inbrottstjuv har på sig att nå sitt mål eller påskynda en räddningsinsats vid brand eller olycka.

Passersystem

Passersystemets primära uppgift är att förenkla en passage samt att genomföra viss behörighetskontroll. Dagens passersystem klarar av att styra allt som kan finnas i en dörrmiljö vilket kan vara lås,larm belysning med mera.

Kamerasystem

Kamerasystem kan i dag ses på många platser, användningsområdet för kameror ökar hela tiden. Från början användes kameror till att övervaka processteknik men används idag minst lika mycket i andra sammanhang så som butiks övervakning och statistik insamling.

Integrerade system

Ett integrerat system är ett system där flera olika säkerhetssystem jobbar ihop (systemen är integrerade). Ofta är detta i sig inget eget säkerhetssystem utan snarare en plattform för att administrera de olika säkerhetssystemen. Det är inte ovanligt att det är ett överliggande system där alla signalerna från de olika säkerhetssystemen samlas och lagras. Ett integrerat system medför ofta ett mer användarvänligt gränssnitt i PC miljö som underlättar administrationen av säkerhetssystemen.

<<< Tillbaks till Arbetsplatsens skydd