E-Mail:
info@securitycompass.se
Phone:
+46 (0)70-588 14 94
Address:
Bivägen 4, 29436 Sölvesborg

Arbetsplatsens skydd

Mindre butiksstölder under 2013

2014/01/29 : Niklas Sundin

Den preliminära statistiken från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för 2013 rådet släpptes i mitten av januari. Där hittas en del intressanta tendenser. Tittar vi på statistiken för anmälda stölder och snatterier i butiker, varuhus och kommersiella utst ...

Rekommendera Security Compass

Följ Security Compass påSecurity Compass on LinkedIn
Follow SecCompass on Twitter

Uppdateringar på Security Compass

130715 "Säkerhetsbutiken" startar
120705 Uppdaterad text på sidan "Referensföretag"
120705 Uppdaterad text på sidan "Om företaget"
120529 Uppdaterad text på sidan "Arbetsplatsens skydd"
120403 Underhåll av hemsidan
120220 Uppdaterad programvara
120220 Uppdaterad bild på sidan "Om företaget"

Fysiskt skydd

Hur skapar man ett bra fysiskt skydd? Till att börja med bör man utgå från de krav som ställs från det försäkringsbolag man använder. Denna nivå är grunden för just ert skydd. I många fall kan skyddet behöva höjas ytterligare för att få ett tillfredsställande skydd. Försäkringsbolagen brukar benämna skyddsnivån med skyddsklasser. Dessa klasser finns idag från klass 1 till klass 3. Varje klass ger svar på hur skyddet ska vara i väggar, tak, golv ett cetera. Här får man också vägledning i vilken typ av glas, dörrar och lås man ska välja. Det fysiska skyddet har till uppgifter att få inbrottet att ta så lång tid som möjligt och på så vis också avskräcka tjuven från att försöka.

Det finns en rad olika skyddslösningar. Vad man ska välja hänger på många olika faktorer. Om man bortser från försäkringskravet så är den viktigaste faktorn vid val av fysiskt skydd tiden. Skyddet bör vara så kraftigt att insatspersonen (oftast väktare) hinner att komma till platsen innan gärningsmannen kommit åt det han/hon var ute efter. Andra aspekter som också väger in är det estetiska, priset och bekvämlighet.

Vad kan då vara ett fysiskt skydd

Områders skydd

Om vi börjar att titta på skyddet av området så räknas här in olika typer av staket, grindar och andra hinder. Dessa har till syfte att hålla personer och fordon utanför ett visst område för att skydda utrustning eller lokaler. Detta skydd har också till uppgift att skydda mot personskador som kan bli en följd av att utomstående vistas i ett specifikt området.

InbrottSkydd av byggnad

För att lättare få grepp om skyddet delar man ofta in byggnaden i olika delar. Några exempel på sådana delar är väggar, tak, ventilations öppningar. Det vi kommer att titta på här är fönster och dörr miljöer, vilket är de vanligaste inbrottsvägarna.

Skydd av fönstermiljöer; kan lösas på många olika sätt. Ett av de vanligaste sätten är att förse fönstren med gallar. Dessa kan i bland upplevas som oestetiska och man kan därför hitta många alternativa lösningar så som fönster lås, förstärkta persienner, jalusier ett cetera. Ett annat tillvägagångssätt är att byta ut glaset till ett kraftigare “glas”. Detta kan vara laminerat glas, härdat glas eller “plast glas”. På befintliga fönster kan man placera en skyddsfilm som gör att glaset blir starkare. Det som avgör valet är vad man vill uppnå, var ska fönstret placeras, kostnad och utseende mässigt.

Skydd av dörrmiljöer; till att börja med bör man se över kvaliten på själva dörren. Andra viktiga saker att tänka på  är val av låssylinder, låskista, bakkantssäkring ett cetera.

Skyddet inne i byggnaden

Här måste man se över var och hur man förvarar stöldbegärlig utrustning. Allt för ofta förvaras värdeföremål i dokumentskåp eller andra lätt forcerade förvaringsplatser. Som ett exempel kan nämnas att pengar/kontanter ska förvaras i ett värdeskåp (som oftast felaktigt kallas kassaskåp). Värdeskåpet är konstruerat för att förvara pengar. För att ett skåp ska få kallas värdeskåp ska det vara testat och godskänt enligt standarden EN1143-1. Olika värdeskåp är byggda för att få innehålla olika stora summor kontanter. Samma sak gäller för andra typer av skåp. De är byggda för ett specifikt ändamål (tex brand skydd) och testas och godkänns för just detta.

Sektionering av byggnaden är också ett bra verktyg. Genom en god sektionering så skapars svårigheter för en inbrottstjuv att röra sig i lokalen, man köper tid. Sektionering har även en förebyggande effekt på interna brott.

Hantverkare

En bit som nästan är viktigare än hur skyddet är konstruerat är att den som ska installera produkten vet vad han/hon gör. En dåligt installerad produkt kan i värsta fall förenkla för gärningsmannen. Därför är det viktigt att kontrollera att det är en väl rekomenerad firma som installerar.

I dag kan företag få sina säkerhetsprodukter testade och godkända efter olika standarder. I Sverige är det Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) som tillsammans med Svenska Brand och Säkerhetssertifiering AB (SBSC) testar och certifierar dessa produkter. Vår rekommendation är att ni alltid kräver att denna typen av produkter ska vara certifierade (undantag kan finnas). Begär att få en kopia av produktens certifikat när ni köper produkten och fråga gärna om vilken installatör/montör som tillverkaren  rekommenderar. Då är ni säkra på att ni får skyddslösningar som inte bara är rätt konstruerade utan också rätt installerade.

Vill ni ha mer information om möjligheterna med fysikst skydd, är ni välkomna att kontakta oss.

<<< Tillbaks till Arbetsplatsens skydd