E-Mail:
info@securitycompass.se
Phone:
+46 (0)70-588 14 94
Address:
Bivägen 4, 29436 Sölvesborg

Säkerhetsmanualen

Mindre butiksstölder under 2013

2014/01/29 : Niklas Sundin

Den preliminära statistiken från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för 2013 rådet släpptes i mitten av januari. Där hittas en del intressanta tendenser. Tittar vi på statistiken för anmälda stölder och snatterier i butiker, varuhus och kommersiella utst ...

Rekommendera Security Compass

Följ Security Compass påSecurity Compass on LinkedIn
Follow SecCompass on Twitter

Uppdateringar på Security Compass

130715 "Säkerhetsbutiken" startar
120705 Uppdaterad text på sidan "Referensföretag"
120705 Uppdaterad text på sidan "Om företaget"
120529 Uppdaterad text på sidan "Arbetsplatsens skydd"
120403 Underhåll av hemsidan
120220 Uppdaterad programvara
120220 Uppdaterad bild på sidan "Om företaget"

Brandsäkerhet

I Security Compass finns lång erfarenhet av brandfrågor. Kontakta oss om ni behöver mer hjälp.

Att arbeta för att göra sin arbetsplats brandsäker är något som de flesta företag i dag gör. Som företagare så finns det många anledningar att ha ett bra brandskyddsarbete. Inte minst att skapa en säker arbetsplats för de anställda och uppfylla kraven på ett Systematiskt Brandskydd Arbete (SBA), utan även för företagets överlevnad. Att arbeta med säkerhetsfrågor är att investera i företaget och då inte minns brandfrågor. De flesta företag som drabbas av allvarliga bränder lyckas aldrig resa sig ur askan. Orsaken är sällan ekonomisk då de flesta företag har täckt upp brandriskerna i sina försäkringar. Problemet är tiden, produktionsavbrottet. När väl verksamheten är uppbyggd och produktionen kommit igång igen efter sex till tolv månader, så har kunden redan hittat en ny leverantör. Genom ett bra säkerhetsarbete så kommer ni inte bara att minska risken för att en brand ska uppstå, ni kommer även att kunna garantera era kunder leveranssäkerhet.

Brandssäkerhet handlar inte bara om att kontrollera att brandsläckarna och nödutgångarna är tillgängliga. Det är inte ens det viktigaste arbetet. Det viktigaste är att arbeta för att minska riskerna att en brand startar. Det svåraste arbetet är att få personalen att förstå och acceptera vikten av detta arbete. Nödutgångar och brandsläckare fyller i regel en viktig funktion, men först när det börjat brinna. Därför ska man börja med att sätta sig ner och utvärdera riskerna när det gäller brand. Var och hur kan branden starta, vad kommer konsekvenserna att bli och hur minskar vi dessa risker och skador på bästa vis? Efter en väl utförd riskanalys är det sedan lättare att göra rätt saker på rätt vis. En av de viktigaste bitarna är att utbilda och öva personalen. Kan man skapa en säkerhetsmedveten personal så har man minskat riskerna för en brand betydligt. Personalen kommer också att snabbt kunna agera på rätt sätt vid en incident och minska skadorna. Om man kunde vara säker på att all personal alltid gjorde det de skulle hade nödutgångar och brandsläckare aldrig behövts kontrolleras. Tyvärr är det väldigt ofta den mänskliga faktorn som orsakar bränder och gör skadorna onödigt stora.

Även om vi i de flesta fall har skapat bättre innermiljöer med mindre risk för att bränder ska starta. Så har vi även skapat farligare innermiljöer när det väl brinner. Om vi ser historiskt sätt så ser man att på 50-talet var ett normalt hus övertänt på cirka 15 minuter. Hoppar vi sedan fram till 70-talet var samma hus övertänt på cirka 5 minuter. Idag kan det efter bara 3 minuter vara livsfarligt att vistas i ett brinnande hus. Orsaken till detta är att det används allt mer plastmaterial, inte minst vid byggnation av hus utan också i inredningen. Till detta ska också nämnas att Räddningstjänsten/Brandkåren sällan är på plats inom tio minuter från det att branden startat. Detta är ytterliggare en av anledningarna till att det i dag är så viktigt att jobba förebyggande mot bränder.

Vill ni veta mer om hur ni kan arbeta för att minska riskerna på er arbetsplats kontakta då Security Compass.

<<< Tillbaks till Säkerhetsmanualen