E-Mail:
info@securitycompass.se
Phone:
+46 (0)70-588 14 94
Address:
Bivägen 4, 29436 Sölvesborg

Utbildningar

Mindre butiksstölder under 2013

2014/01/29 : Niklas Sundin

Den preliminära statistiken från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för 2013 rådet släpptes i mitten av januari. Där hittas en del intressanta tendenser. Tittar vi på statistiken för anmälda stölder och snatterier i butiker, varuhus och kommersiella utst ...

Rekommendera Security Compass

Följ Security Compass påSecurity Compass on LinkedIn
Follow SecCompass on Twitter

Uppdateringar på Security Compass

130715 "Säkerhetsbutiken" startar
120705 Uppdaterad text på sidan "Referensföretag"
120705 Uppdaterad text på sidan "Om företaget"
120529 Uppdaterad text på sidan "Arbetsplatsens skydd"
120403 Underhåll av hemsidan
120220 Uppdaterad programvara
120220 Uppdaterad bild på sidan "Om företaget"

Varför utbildning?

AntecknarVarför ska ett företag lägga pengar och tid på säkerhets utbildningar? Det finns flera skäl till detta. Till att börja med så finns det tvingade krav från lagar och föreskrifter men även från andra företag och organisationer så som till exempel försäkringsbolag och kunder.

Arbetsmiljölagen (kap 3 § 3) ställer krav på att arbetsgivaren ska säkerställa att personalen är medveten om vilka risker som finns i arbetet och hur dessa kan förebyggas. AFS 1993:2 handlar om hot och våld i arbetsmiljön och ställer ytterliggare krav, under § 4 går att läsa följande: “Arbetstagaren skall ha tillräcklig utbildning och information och få tillräckliga instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet”. Arbetsmiljöverket brukar lägga stor vikt vid om personal fått en bransch anpassat säkerhetsutbildning eller ej. Vår erfarenhet är att Arbetsmiljöverket brukar börja “knorra” om personalen inte årligen går en utbildning i hur de ska förebygga och agera vid hot, rån och andra traumatiska händelser.

Som företag kan man även ställa krav på sig själv. Säkerhet handlar i grunden om relationen mellan människor. Säkerhetsmedveten personal är därför en av hörnstenarna för att säkerheten ska fungera. Utbildning av personal är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att skapa säkerhetsmedveten personal. Genom att ha kunnig personal så blir verksamheten inte bara säkrare, den kan bli också effektivare. En effektivare verksamhet ger bättre kvalité och ökad lönsamhet. Vår erfarenhet visar på att personalen som jobbar på rätt vis och är motiverad kan till exempel minska svinnet i en butik med 25 % (ibland även mer). Även det interna svinnet kan minskas genom att utbilda och motivera personalen.

Andra som ställer krav på att ni har rätt utbildning kan vara försäkringsbolag, brandmyndigheter, kunder, certifikat (t.ex. FR 2000) med flera. Så utöver att man ökar företagets effektivitet och förebygger stölder, bränder och så vidare, så kan en utbildad personal var den faktorn som avgör att just ni vinner en upphandling.

<<< Tillbaks till Utbildningar