E-Mail:
info@securitycompass.se
Phone:
+46 (0)70-588 14 94
Address:
Bivägen 4, 29436 Sölvesborg

Våra tjänster

Mindre butiksstölder under 2013

2014/01/29 : Niklas Sundin

Den preliminära statistiken från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för 2013 rådet släpptes i mitten av januari. Där hittas en del intressanta tendenser. Tittar vi på statistiken för anmälda stölder och snatterier i butiker, varuhus och kommersiella utst ...

Rekommendera Security Compass

Följ Security Compass påSecurity Compass on LinkedIn
Follow SecCompass on Twitter

Uppdateringar på Security Compass

130715 "Säkerhetsbutiken" startar
120705 Uppdaterad text på sidan "Referensföretag"
120705 Uppdaterad text på sidan "Om företaget"
120529 Uppdaterad text på sidan "Arbetsplatsens skydd"
120403 Underhåll av hemsidan
120220 Uppdaterad programvara
120220 Uppdaterad bild på sidan "Om företaget"

Våra tjänster

Security Compass är ett säkerhetskonsultsföretag  och är verksam med en rad olika tjänster inom området Risk management/Systematiskt säkerhetsarbete. Vår verksamhet anpassas ut efter era behov och vi strävar efter att vara leverantörsoberoende så långt vi kan. Detta för att kunna ge er en så objektiv hjälp som är möjligt.

Under Våra tjänster kommer ni att kunna hitta olika tjänster och erbjudande. Söker ni efter en specifik tjänst som ej står eller finns med här, ta då en kontakt med oss. Allt går inte att skriva upp och ligger det utanför våra ramar har vi ett brett kontaktnät som kan komma er till hjälp. Security Compass är till för att ni ska hitta rätt i säkerhets världen.

Här följer några förslag på vad vi kan hjälpa er med.

 • SBA (systematiskt brandskyddsarbete), Behöver ni få hjälp att bygga upp ett systematisktbrandskyddsarbete? Detta kan Security Compass hjälpa er med.
 • Analyser (Nulägesanalys/Riskanalys/Flödesanalys/Behovsanalys etc), För att kunna prioritera rätt åtgärder är analyser nästan ett måste. Beroende på vad som ska ses över finns olika analyser och olika analysmetoder.
 • Säkerhetsrevisioner, För att ge en revisionen extra styrka kan det vara en fördel att låta en extern/oberoende part genomföra revisionen. Vi kan hjälpa er att se över om ni uppfyller de krav som ni och andra parter ställer på er verksamhet? Det kan röra sig om allt från försäkringsbolag och lagar till kunder och interna krav.
 • Förebyggande personskydd/resesäkerhet, Hur ska man bete sig för att minska risken när man röra sig i samhället och hur kan man skydda sig om något skulle hända. Vad bör man tänka på när man ska ut och resa och hur kan man göra resan säkrare. Security Compass kan hjälpa er med allt från utbildning till praktisk reshjälp.
 • Säkerhetsutbildning, Det effektivaste sättet att skapa en säkerhetsmedveten personal är att se till att kunskapsnivån är hög inom säkerhetsrelaterade områden så som till exempel rån, hot, stölder, brand. Ett verktyg för att skapa detta är utbildning.
 • Upphandling av säkerhet, För att säkerställa att ni får det som ni behöver och inte det säljaren vill sälja är det viktigt att förstå behovet och tekniken. Security Compass har många års branscherfarenhet och är väl förtrogen med branschens olika aktörer.
 • Säkerhetsrådgivning, Ofta behöver den som ansvarar för säkerheten bolla sina idéer med någon, testa och se om tänkebanorna fungerar. Security Compass har lång erfarenhet av de flesta säkerhetsfrågor och kan därför tillföra mycket i dessa lägen.
 • Hjälp att bygga upp en säkerhetsorganisation, För att er säkerhet ska bli effektiv och lönsam så måste ni själva styra den. Security Compass kan hjälpa er att bygga upp er säkerhetsorganisation.
 • Uthyrning av Säkerhetschef (CSO), Har er organisationer inte möjligheten att anställa en säkerhetschef på heltid eller behöver er säkerhetschef få en back up inför semestrar. Då kan lösningen vara att hyra en säkerhetschef.
 • IT & Data säkerhet: Datorer och information får en allt viktigare roll i alla företag. Därför är det viktigt att säkerställa att även denna säkerhet är god. Hur länge klarar sig er organisation utan ett datastöd, har ni säkerställt att informationen finns lagrad på extern plats?
 • Bakgrundskontroll: För att säkerställa att rätt personer anställs eller i samband med internutredningar vid interna brott är en bakgrundskontroll ett mycket bra verktyg.
 • Övrigt (säkerhetsrutiner, interna brott, vittnes stöd, konferenssäkerhet med mera)

<<< Tillbaks till startsidan