E-Mail:
info@securitycompass.se
Phone:
+46 (0)70-588 14 94
Address:
Bivägen 4, 29436 Sölvesborg

Main menu

Mindre butiksstölder under 2013

2014/01/29 : Niklas Sundin

Den preliminära statistiken från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för 2013 rådet släpptes i mitten av januari. Där hittas en del intressanta tendenser. Tittar vi på statistiken för anmälda stölder och snatterier i butiker, varuhus och kommersiella utst ...

Rekommendera Security Compass

Följ Security Compass påSecurity Compass on LinkedIn
Follow SecCompass on Twitter

Uppdateringar på Security Compass

130715 "Säkerhetsbutiken" startar
120705 Uppdaterad text på sidan "Referensföretag"
120705 Uppdaterad text på sidan "Om företaget"
120529 Uppdaterad text på sidan "Arbetsplatsens skydd"
120403 Underhåll av hemsidan
120220 Uppdaterad programvara
120220 Uppdaterad bild på sidan "Om företaget"

Handels kräver bättre säkerhet

2010/12/05 Posted in: Blogg,Nyheter,Säkerhetsblogg

Den 11/30 2010 gick det att läsa i SecurityUser om nya lag förslag. Det är Handels som driver linjen att butiker ska vara tvungna att köra efter 13 punkts program och införskaffa ”slutet kassasystem”.

Det finns en fara med att lagstifta om specifika lösningar. Om lagen ställer krav på en specifik lösning stannar utvecklingen. Detta gör att utvecklingen av nya skyddslösningar kommer att tappa fart då de enligt lag inte får implementeras, oavsett hur bra de är. Till slut kommer de kriminella elementen att ligga långt före i utvecklingen, då lagarna inte kan hänga med. Lagar ska ställa krav på önskat resultat. Hur situationen ska lösas är upp till ”oss”. På så viss försöker vi hela tiden hitta bättre och effektivare lösningar. Detta får utvecklingen att gå framåt.

Problemet i dagens läge är inte bristen på lagar. Som arbetsmiljölagen är skriven i dag (kap3 2-3§) ställs det krav på att arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olyckor, som till exempel hot, rån och våld. Arbetsgivaren ska även arbeta med sina säkerhetsfrågor på ett systematiskt och metodiskt vis och säkerställa att personalen har den kunskap som krävs för att förebygga eventuella risker i arbetet. Det som däremot saknas är ett effektivt sätt att kontrollera och följa upp att arbetsgivaren tar sitt ansvar och följer arbetsmiljölagen. Dessutom är eventuella påföljder för dessa brott alldeles för snälla. För att få arbetsgivaren (främst butiker) att arbeta på rätt sätt med säkerhetsfrågor och följa arbetsmiljölagen krävs bättre kontroll och hårdare påföljder vid brott mot lagen, inte fler lagar som inte kan kontrolleras.

 

Comments are closed.