E-Mail:
info@securitycompass.se
Phone:
+46 (0)70-588 14 94
Address:
Bivägen 4, 29436 Sölvesborg

Main menu

Mindre butiksstölder under 2013

2014/01/29 : Niklas Sundin

Den preliminära statistiken från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för 2013 rådet släpptes i mitten av januari. Där hittas en del intressanta tendenser. Tittar vi på statistiken för anmälda stölder och snatterier i butiker, varuhus och kommersiella utst ...

Rekommendera Security Compass

Följ Security Compass påSecurity Compass on LinkedIn
Follow SecCompass on Twitter

Uppdateringar på Security Compass

130715 "Säkerhetsbutiken" startar
120705 Uppdaterad text på sidan "Referensföretag"
120705 Uppdaterad text på sidan "Om företaget"
120529 Uppdaterad text på sidan "Arbetsplatsens skydd"
120403 Underhåll av hemsidan
120220 Uppdaterad programvara
120220 Uppdaterad bild på sidan "Om företaget"

Bättre skydd av värdedepåer

2010/07/02 Posted in: Blogg,Nyheter,Säkerhetsblogg

Enligt Aktuell Säkerhet så upphävs “Lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.” och ersätts den 1 juli 2010 med en ny lag. Den nya lagen gör det möjligt att klassa värdedepåer som skyddsobjekt. Detta medför att en värdedepå kan vaktas av en så kallad skyddsvakt från och med den 1 Juli. I den tidigare skrivningen av lagen beskrevs sabotage och terrorism som skyddsändamål. I den nya formuleringen finns även grov brottslighet som rån med. Detta är en av de saker i den nya lagen som gör det möjligt att klassa även värdedepåer som skyddsobjekt.

I “proposition 2009/10:87 Skyddslagen” går följande utdrag att läsa:
Som nya skyddsobjekt föreslås byggnader,
andra anläggningar och områden som används eller är avsedda för Sveriges
försörjning med sedlar och mynt, verksamhet till upprätthållande av
allmän ordning och säkerhet, samt verksamhet som bedrivs inom kriminalvården.

Security Compass slutsats av denna text är att det inte bara är värdedepåer som kommer att kunna klassas som skyddsobjekt utan även andra ”inrättningar” så som fängelser, anstalter, domstolar och så vidare. En sak är säker och det är att vi i framtiden kommer att se en rad nya skyddsobjekt och en blomstrande marknad för alla skyddsvakter.

Comments are closed.