E-Mail:
info@securitycompass.se
Phone:
+46 (0)70-588 14 94
Address:
Bivägen 4, 29436 Sölvesborg

Main menu

Mindre butiksstölder under 2013

2014/01/29 : Niklas Sundin

Den preliminära statistiken från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för 2013 rådet släpptes i mitten av januari. Där hittas en del intressanta tendenser. Tittar vi på statistiken för anmälda stölder och snatterier i butiker, varuhus och kommersiella utst ...

Rekommendera Security Compass

Följ Security Compass påSecurity Compass on LinkedIn
Follow SecCompass on Twitter

Uppdateringar på Security Compass

130715 "Säkerhetsbutiken" startar
120705 Uppdaterad text på sidan "Referensföretag"
120705 Uppdaterad text på sidan "Om företaget"
120529 Uppdaterad text på sidan "Arbetsplatsens skydd"
120403 Underhåll av hemsidan
120220 Uppdaterad programvara
120220 Uppdaterad bild på sidan "Om företaget"

Ska ny lag hjälpa rånaren?

2010/04/02 Posted in: Nyheter,Säkerhetsblogg

Härom dagen läste jag en artikel i SecurityUser som fick mig att reagera på mer än ett vis. Artikeln handlade om den nya kameralagen som ligger som förslag.

Idag får man lagra bilder från kassalinjen och entrén i max en månad utan att söka tillstånd, däremot krävs tillstånd för att lagra bilder från kundutrymmet. Enligt SecurityUser så kom det ett lagförslag i höstas (tyvärr har inte jag tagit del av denna text) som endast tillåter lagring av bilder från säljytan. Vad betyder detta?  Vad menar man med säljyta? Är mina första frågor. Troligen syftas det på den del av butiken där varorna är placerade/kundutrymmet och där betalningen sker, när man säger säljyta. I detta utrymme kommer det troligen att räcker med att anmäla att kameror finns. Vill man gå utanför detta och lagra bilder från andra utrymmen så måste troligen en ansökan till länsstyrelsen göras (precis som idag). Detta anser jag är en förbättring från dagens kamaralag (lag 1998:150 om almänn kameraövervakning), då det i dag kravs tillstånd att lagra bilder från kundytan. Ett tillstånd som tyvärr allt för ofta är svårt att få. Däremot så tappar vi allt det vi tjänar om vi inte får lagra bilder från in och utgångarna. Att filma i säljytan bidrar till att man kan se brotten begås men inte till att  identifiera gärningsmannen, då det görs bäst och lättast med bilder från entréerna. Vi har ingen nytta av att se brottet om vi inte kan identifiera gärningsmannen. Det ska bli mycket intressant att se hur detta ska sluta och hur den nya lagen kommer att formuleras.

En annan intressant aspekt som nämns i artikeln är att livsmedelshandlarna vill att man ska kunna få filma när personer går in i butiken. I praktiken är detta något som är tillståndspliktigt redan idag då det medför att området utanför butiken kommer att spelas in (i de flesta butiker har man glasdörrar och fönster vid entrérna och en kameran se igenom glas). Jag har svårt att se att livsmedelshandlarna kommer att få igenom denna begäran. Visst vill man få en bild på en omaskerad gärningsman men vad jag erfarit och läst mig till så är den möjligheten minst  lika bra om inte bättre om man filmar utgången. Ofta vill gärningsmannen vara omaskerad när han kommer ut ur butiken, vilket bidrar till att man ofta kan få en bra bild på en omaskerad gärningsman vid utgången. Däremot är de oftast mer försiktiga när de går in i butiken. Idag är det dessutom bara anmälningspliktigt att filma en utgång medans som jag skrev ovan är ingången i praktiken tillståndspliktig. Att få ett tillstånd att filma vad som händer utanför butiken (vilket blir den omedelbara följden om ingången filmas) är enligt min erfarenhet ytterst svårt att få. Men allt för ofta ses butiker som filmar det som händer ute på gatan, troligen helt ovetande om att de begår ett brott mot kameralagen (vilket kan ge upp till ett års fängelse). Jag har mycket svårt att tro att alla dessa butiker fått tillstånd för denna bildupptagning. Den mest troliga förklaringen är att kameratekniken som installerat systemet antingen varit ovetande om lagen eller slarvig i sitt arbete.  Man ska därför vara noga i sitt val av installatörsföretag och säkerställa att de som utför jobbet är insatta i tekniken och lagarna. En oberoende part kan därför vara en bra hjälp vid upphandlingen och slutbesiktningen av säkerhetssystem, för att slippa framtida problem.

Comments are closed.