E-Mail:
info@securitycompass.se
Phone:
+46 (0)70-588 14 94
Address:
Bivägen 4, 29436 Sölvesborg

Main menu

Mindre butiksstölder under 2013

2014/01/29 : Niklas Sundin

Den preliminära statistiken från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för 2013 rådet släpptes i mitten av januari. Där hittas en del intressanta tendenser. Tittar vi på statistiken för anmälda stölder och snatterier i butiker, varuhus och kommersiella utst ...

Rekommendera Security Compass

Följ Security Compass påSecurity Compass on LinkedIn
Follow SecCompass on Twitter

Uppdateringar på Security Compass

130715 "Säkerhetsbutiken" startar
120705 Uppdaterad text på sidan "Referensföretag"
120705 Uppdaterad text på sidan "Om företaget"
120529 Uppdaterad text på sidan "Arbetsplatsens skydd"
120403 Underhåll av hemsidan
120220 Uppdaterad programvara
120220 Uppdaterad bild på sidan "Om företaget"

Mindre butiksstölder under 2013

2014/01/29 Posted in: Blogg,Nyheter,Säkerhetsblogg

Den preliminära statistiken från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för 2013 rådet släpptes i mitten av januari.

Där hittas en del intressanta tendenser. Tittar vi på statistiken för anmälda stölder och snatterier i butiker, varuhus och kommersiella utställningslokaler så finner vi här en nedåtgående trend. Denna startade 2009 och har sedan dess skjunkigt för varje år. Extra intressant är utvecklingen mellan 2012 och 2013. Här minskar anmälningarna med nästan 20 procent. Faktum är att enligt statistiken så har antalet anmälda stöldbrott i butiker aldrig varit så lågt uner hela 2000-talet som under just 2013. Den första frågan som dyker upp är om butiksstölderna verkligen minskat så mycket som 20 procent?

Tyvärr så är nog svaret på den frågan att vi i denna statistik inte kan se om stölderna minskat. Den  visar antalet anmälda brott, inte antalet brott.

Anmälda stölder och snatterier enligt BRÅI samband med att jag är ute i butiker och utbildar personal i säkerhetsfrågor eller utför riskbedömning, får jag en bra bild över hur personalen upplever sin säkerhetssituation. Denna upplevelse talar för allt annat än minskat antal stölder. Visst har jag besökt butiker som jobbar hårt med att få ner stölderna och lyckats med detta. Men tyvärr, det jag oftast hör är en uppgivenhet där personalen känner sig otillräcklig. De lyckas inte få kontroll över stölderna och de upplever att rättsväsendet inte prioreterar denna typ av brott.

Butiksstölder är en typ av brott där anmälningsviljan (intresset och viljan att polisanmäla brott) över lag är låg och därför är mörkertalet över antalet brott stort. Många upplever det som bortkastad tid och energi att anmäla denna typ av brott då de anser att det sällan leder till något gripande eller en fällande dom. Risken finnas att det vi ser i statistiken är en signal på denna uppgivenhet och ett bristande förtoende på hjälp från rättsväsendet. Statistiken visar kanske att anmälningsviljan för denna typ av brott minskat med 20 procent. Kanske vi ska se detta som en väckaklocka och ta stöldbrotten på ett större allvar?

För att svara på om antalet stölder och snatteri verkligen har minskat måste annan statistik och fler  källor analyseras.

Comments are closed.